Foto: Cecilia Liljeton

De nya ledamöterna representerar bred kompetens och erfarenhet inom akademiens verksamhetsområden: ambassadör Christian Syse, riksdagsledamot Peter Hultqvist, brigadgeneral Anders Svensson, konteramiral Jens Nykvist, generalmajor Lena Hallin, generaldirektör Carl Johan Wieslander, generaldirektör Magnus Hjort, generaldirektör Christina Malm samt departementsråd Björn Fagerberg. På bilden ovan syns de nya ledamöterna fr v i samma ordning, Längst t h akademiens Styresman, Björn von Sydow.

Den nye ledamoten stf rikspolischef Johan Olsson och den nye kallade ledamoten forskare Mika Kerttunen, saknas på bilden.