Per Lodin och Lars-Erik Lundin mottar sina utmärkelser av HKH Prins Carl Philip. Foto: Cecilia Liljeton

Kungl. Krigsvetenskapsakademien belönar ledamöter för förtjänstfullt arbete med projektet ”Säkerhet i morgondagens Europa — svenska perspektiv” med slutrapporten ”På allvar — svensk säkerhetspolitik i ofärdstider”.

Ledamöterna Per Lodin, Lars-Erik Lundin och Gunnar Magnusson tilldelas akademiens belöningsmedalj i 8. storleken för deras värdefulla arbete med projektet. Rapporten ”På allvar – svensk säkerhetspolitik i ofärdstider” som sammanfattar projektets resultat, har visat sig ha mycket hög relevans för svensk säkerhetspolitik. Rapporten utgör ett värdefullt bidrag till övervägandena med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.

Medaljerna presenterades av HKH Prins Carl Philip vid Akademiens Högtidssammankomst 13 november 2023.

Foto: Cecilia Liljeton

Foto: Cecilia Liljeton