Fredagen den 12 november närvarade Kronprinsessan och Prins Daniel vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidssammankomst.

Läs mer på kungahuset.se