Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning för annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar inbjuder till seminarium den 25 september 2012 

Kristålighet genom privat-offentlig samverkan

 
Seminariet, som hålls inom ramen för avdelningens årliga redovisning 2012 är en fortsättning på förra årets årliga redovisning. Vid det tillfället rekommenderades avdelningen att vidare studera privat-offentlig samverkan vid krishantering. Syftet med detta seminarium är att lyfta fram frågor kopplade till hur det ser ut idag, vad är bra, vilka verktyg finns, vilka brister finns, vad behöver utvecklas, dels på kort sikt (enkla åtgärder), dels på lång sikt (utvecklingsambitioner). Under seminariet kommer tre paneler att belysa dessa aspekter och formulera slutsatser/rekommendationer för att förbättra kriståligheten genom privat-offentlig samverkan.

Välkomna!
Marie Hafström
Avdelningens ordförande

Tid: Tisdagen den 25 september 2012 kl. 12.30-17.30
Plats: Lejonsköldska salen, Försvarshögskolan (FHS)
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm 
Moderator: Bengt Sundelius

Program

12.30 – 14.10  INLEDNING

  • Introduktion (Bengt Sundelius)
  • Vad görs i dag? (Tommy Arnesson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
  • Infrastrukturens beroende av IT system
    (Ingvar Hellqvist)
  • Privat-offentlig samverkan i cybervärlden (Richard Oehme, MSB)
  • Den nya säkerheten (Bo Richard Lundgren)
14.10 – 14.30  PAUS
 
14.30 – 17.00  PANELER
 
14.30 – 15.30  Finansiella system
Leif Vindevåg, ordförande
Åke Pettersson, utredare, konsult
Bo Geijer, Svenskt Näringsliv
Leif Trogen, Bankföreningen
Roland Heickerö, Totalförsvarets Forskningsinstitut
 
15.30 – 16.00 Kaffepaus
 
16.00 – 17.00 Hälsa och omvårdnad
Per Kulling, ordförande
Håkan Lindberg, Stockholms läns landsting
Åsa Ljungquist, Socialstyrelsen
Måns Belfrage, Capio S:t Göran
Anita Finne-Grahnén, Läkemedelsindustriföreningen
 
17.00 – 17.15  SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Bör utmynna i slutsatser och rekommendationer där förslag lämnas på vad som behöver göras och helst även av vem (Bengt Sundelius).
 
17.15 – 17.25  REFLEXIONER
Helena Lindberg, ledamot av Kungl Krigs­veten­skaps­akademien och generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
 
17.25 – 17.30  AVSLUTNING
Bengt Sundelius

 

Efter seminariet finns möjlighet till fortsatta diskussioner i puben på Försvarshögskolan som är öppen 17.30-19.00

Mer information om seminariet kan fås av Per Kulling per.kulling@hotmail.com, tel 0733 89 60 99.

Alla som är intresserade är välkomna. Anmälan enligt nedan krävs.
Anmälan ska vara akademien tillhanda senast 21 september.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anmälningsblankett för seminariet 25 september

Du kan också posta eller maila din anmälan direkt till akademien.
Aktuella adressuppgifter →