Kallelse

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget lördagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.

Tidsplan

1545 Anhöriga till under året avlidna ledamöter samlas på Slottsbacken 2
1600 Styresmannen m fl hälsar de anhöriga välkomna
1600 Börshusets port på gaveln Trångsund 5 öppnas
1630 Arméns Musikkår spelar samlingsmusik
1650 Platserna är intagna
1700 Högtidssammankomsten öppnas
1840 Avslutning
1845 Bussar avgår med middagsgästerna mot Karlbergs slott
1900 Samling, förfriskningar
1945 Till bords
2315 Buss avgår mot Östra Station via Klarabergsviadukten

 
Programmet i Börshuset kan laddas ned här »

Anmälningstiden har gått ut.

Kuvertpriset är 750 kr/person som inbetalas senast den 7 november till bankgiro 5784-8806. V g ange deltagandes namn.

 

Välkomna!


Björn Anderson    
Ständig sekreterare