12 okt 2021: Läs mer på Cision

Krigsvetenskapsakademien inbjuder till öppen sammankomst 13 okt

Inträdesanföranden av Patrik Oksanen, fri skribent, och Annika Brändström, chef för krishantering i regeringskansliet, onsdagen den 13 oktober kl 16.30 – 19.00. Intresserade välkomna att deltaga online eller på plats.