Vi befinner oss i ett läge där ingen vet hur länge vi måste skydda oss för Covid-19. Helt klart är att någon akademisammankomst den 22 april inte är görlig, varför vi idag har beslutat att ställa in den sammankomsten. Lika illa torde det vara för sammankomsten den 13 maj. Där finns det dock en del alternativ som presidiet kommer att överväga inför sitt möte den 23 april, eftersom den sammankomsten är av förvaltningsmässig betydelse för akademien. Besked kommer sålunda i slutet av denna månad.

Med förhoppning om allas välmående,

Björn Anderson
Ständig sekreterare