Det norska kvalitetssäkringssystemet för akademisk litteratur, NSD, har tilldelat KKrVAHT nivå 1 på sin bedömningsskala. Detta är viktigt för författare som skriver i tidskriften, exempelvis när de ska söka tjänster, forskningsmedel etcetera. Det är också viktigt för tidskriftens prestige. De flesta tidskrifter och förlag är inte poängsatta över huvud taget, och högsta poäng som ges är 2. Att överhuvudtaget vara på listan är en stor merit och utan det sedan ett antal år tillämpade peer review förfarandet hade detta inte varit möjligt.

Detta system har stor betydelse i Sverige, eftersom det inte finns någon motsvarighet i vårt land.
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside

Tommy Jeppsson
Redaktör KKrVAHT