Seminariet utgjorde första del av Kungl. Örlogsmannasällskapets (KÖMS) och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) firande av H.M. Konungens 50 år på Sveriges tron.

Firandet genomfördes i närvaro av H.M. Konungen och H.K.H. Prins Carl Philip samt ett hundratal gäster. Förutom ledamöter från KÖMS och KKrVA fanns bland gästerna landshövdingen i Blekinge samt ett antal ledande personer från systerakademier, Regeringskansliet, Försvarsmakten, försvarsmyndigheter och Saab AB.

Medverkande:

Fil dr Katarina Engberg

General Sverker Göranson

Fd generaldirektör Björn Körlof

Generalmajor Mats Helgesson

Kommendör Per Edling

Moderator var generalsekreterare Anna Wieslander.

Musik framfördes av Marinens musikkår.

Seminariet filmades av Nordic Frames AB i Karlskrona: