Drönare, d v s flygfarkoster utan pilot ombord, har fått enorm uppmärksamhet på senare år. Kombinationen av snabb teknikutveckling, artificiell intelligens (AI) och en omfattande användning i krig och konflikter ligger bakom det accelererande intresset. Medias uppmärksamhet har ofta riktats mot den militära användningen, men hela totalförsvaret behöver anpassas till en annan verklighet, med förändrade hot och möjligheter. Även civilt sker utveckling på bred front, för jord- och skogsbruk, övervakning, eftersökning och transporter, vilket sammantaget förväntas bli dominerande i såväl antal som ekonomisk betydelse.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens nya bok ”Drönare/UAS – teknik och förmågor” belyser UAS (Unmanned Aerial Systems), där själva drönaren ingår, med ambitionen att beskriva olika aspekter av en utveckling som påverkar oss alla. Sverige har goda förutsättningar att inta en framskjuten position, men det kräver engagemang, vilja och mod hos alla inblandade. Egenskaper som skapas genom kunskap och insikt, vilket är bokens målsättning att bidra med.

Releasen sker torsdag den 30 mars 2023 kl 1700 på FHS, Leijonsköldska salen.

Vänligen kom i god tid eftersom entrén till FHS låses kl 1700!

Anmäl ditt deltagande här.

Sista anmälningsdag 29 mars.

Välkommen!