Nummer 2 av Handlingar och Tidskrift finns nu upplagd i Open Access »

I detta nummer finner läsaren sexton artiklar som täcker in ett brett perspektiv på säkerhetsrelaterade ämnen vilka författats av ämneskunniga personer. Förutom artiklarna erbjuds ett antal recensioner över läsvärd litteratur.

Redaktören