Nummer 1-2023 av Handlingar och Tidskrift finns nu tillgänglig i Open Access

I detta nummer hittar du följande innehåll:

Handlingar

 • Djuren och maten i gråzonen, Inträdesanförande av Rickard Knutsson
 • Kompetens för krishantering, Inträdesanförande av Annika Brändström
 • Rysk militär doktrinutveckling sedan 1991, Inträdesanförande av Jörgen Cederberg
 • Det handlar om att behärska flödena, Inträdesanförande av Per Edling

Analys & perspektiv

 • What is strategy? by Lars Wedin
 • En svensk strategi för nationell säkerhet av Gunnar Magnusson
 • Does NATO have a future? by Fabian Böttcher
 • Epokskiftet och Finland av Gustav Hägglund
 • Operativ ledning och svenska sjöstridskrafters roll i Nato av Per Edling och Jon Wikingsson
 • Allt är inte guld som glimmar av Ola Palmquist
 • Krigföring i framtidens operationsmiljö. En anpassad ledningsmetod för att möta ett holistiskt hot av Cecilia Hallberg
 • Sjukvård i krig och beredskap vid insatser. Allvarliga följder av Försvarsmaktens ändrade inriktning av Peter Galos
 • Ryskt operativt beslutsfattande. Vådan av att fatta beslut baserat på önsketänkanden av Per Blid
 • The Mass Approach in the Air War Over Ukraine. Towards identifying a critical mass by Viktoriya Fedorchak
 • Sveriges cybersäkerhet. Uppgifter, ansvar och struktur av Patrik Sternudd
 • Clausewitz och folkrätten av Ove Bring
 • Metode som døråpner – Tanker fra en fersk veileder av Harald Høiback
 • Replik till ledamoten Kristian Gerner av Michael Zell

Litteratur

 • En bok om den onödigt svåra vägen till säkerhet av Olof Santesson
 • Så var begynnelsen – idel ädel adel av Olof Santesson
 • Åter krig i Europa av Tommy Jeppsson
 • Krigets verklighet av Tommy Jeppsson
 • Litteraturöversikt

Prenumeration

Den som vill läsa tidskriften i pappersform och dessutom redan på utgivningsdagen kan prenumerera. Klicka på knappen och fyll i dina uppgifter så kommer tidskriften i brevlådan på utgivningsdagen. Nr 2 utkommer 26 juni, publicering i Open Access sker med 4 veckors fördröjning.