KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 1-2020 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet »

Handlingar

 • Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2020 (länk)
 • The United States National Defense Strategy – Consequences for Swedish Defense Policy. Inaugural Speech in the RSAWS, Department VI, on 4 December 2019 by Johan Raeder
 • Sjunger multilateralismen på sista versen? Världsordning under attack. Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 10 april 2019 av Magnus Jerneck
 • Den regionala nivån vid kriser och höjd beredskap. Behovet av helhetssyn i styrning. Inträdesanförande i KKrVA avd V den 4 december 2019 av Ulrica Gradin

Tidskrift

 • Doktrindilemmat. Vad är problemet och hur kan det lösas? av Jerker Widén och Thomas Olsén (länk)

Analys & perspektiv

 • Tysk säkerhetspolitik på 2020-talet av Staffan Carlsson
 • Sveriges vei mot vest av Grethe Værnø
 • A Trump Second Term and International Security by Dov S Zakheim
 • Rysk säkerhetspolitik – mål, drivkrafter och konsekvenser av Gudrun Persson och Jakob Hedenskog
 • Cybersäkerhet och cyberoperationer. Rysk doktrin och praktik av Carolina Vendil Pallin
 • En rysk fågel Fenix – den militärpolitiska överstyrelsen av Jörgen Elfving
 • Hur kan personalomsättningen av anställda soldater och sjömän minskas? av Berndt Grundevik
 • Nya hot eller skåpmat i ny förpackning. Hybridkrigföring och gråzonsproblematik av Johan René
  • Gråzonsproblematik av Anders Palmgren
  • Några teser om hybridhot av Fredrik Löjdquist
  • Teknisk utveckling och Hybridkrigföring av Marcus Dansarie
  • Påverkanskampanjer av Björn Palmertz
  • Rysk Hybridkrigföring av Pär Blid
  • Georgien 2008, Ukraina 2014, några slutsatser av Niklas Nilsson
 • Vad är det som händer? av Martin Schüler

Litteratur

 • När erfarenhet och visdom talar av J. R. (länk)
 • A most welcome encyclopaedia by Hugues Eudeline (länk)
 • Välkommen encyklopedi över ämnet strategi av Peter Thomsson (länk)

Litteraturöversikt

(länk)