Avdelning III inbjuder akademiens ledamöter till seminarium den 17 okt 2018 kl 1730–1930 rörande

”Luftstridskrafterna – ur försvarsberedningens perspektiv”

Seminariet inleds med en presentationen av försvarsberedningens arbete genom huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson, och genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

För deltagande i seminariet krävs föranmälan. Seminariet är endast öppet för ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Agenda

1730–1930

  1. Presentation av försvarsberedningens perspektiv av luftstridskrafterna.
  2. Diskussion om konsekvenserna taktiskt, operativt och strategiskt av försvarsberedningens överväganden.
  3. Ev övriga avdelningsfrågor.

 
Anmälan om deltagande till claes.bergstrom@fhs.se senast måndagen den 15 okt kl 1200. Anmälan ska omfatta namn och personnummer.

 
Välkomna,

Claes Bergström
sekr avd III