av Björn Anderson

Det har blivit dags att summera ett inom försvars- & säkerhetspolitiken händelserikt 2016 och blicka framåt mot vad nästa år kan erbjuda.

Det politiska läget i världen fortsätter att försämras. Rysslands syn på den europeiska säkerhetsordningen, utfallet i Brexit-omröstningen och det amerikanska valet visar på ett Europa i förändring. De kommande valrörelserna i Frankrike och Tyskland kommer att vara ytterligare faktorer för hur Europas säkerhet kommer att byggas, och något som självklart kommer att påverka Sveriges väg framåt.

Vi ser ett mer expansivt Ryssland som redan i fredstid i allt större utsträckning använder informationskrigföring och påverkansoperationer för att nå sina målsättningar. Såväl Försvarsministern, Överbefälhavaren som chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten har varnat för att rysk propaganda och desinformation kontinuerligt riktar sig mot Sverige och vår befolkning. Dess syfte är att påverka opinion, bland annat genom att sänka trovärdigheten för viktiga aktörer i vårt samhälle. och på andra sätt hindra eller störa vår möjlighet till en fri och öppen debatt.

Som effekt ansvarar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för en välbehövlig återuppbyggnad av det psykologiska försvaret samt ett tydligare arbete inom både Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt för IT-försvar. Men i ett öppet informationssamhälle finns det bara så mycket myndigheterna kan och ska göra, och ett stort ansvar kommer alltid att vila på att den enskilda medborgaren är informerad och nyttjar källkritik. I detta blir Akademiens roll som en ledande aktör i den fria försvarsdebatten allt viktigare, och målsättningen är att fortsätta att fortsätta och förbättra detta arbete även under nästa år.

Under året har vi sett en utveckling inom Försvarsmakten. Utöver det som varit planerat har vi fått se en tidigarelagd etablering med permanenta förband på Gotland samt återinförandet av tungt kustrobotsystem. Även om mycket fortfarande återstår och finansieringsfrågan är ett bekymmer och sannolikt kommer att debatteras under nästkommande år så ser vi de första stegen i ett återtagande och uppbyggande av kritisk militär förmåga.

Akademiens projekt KV21, Krigsvetenskap i 21:a århundradet, går vidare. Under Almedalsveckan i somras presenterade en av projektgrupperna skriften ”Hotet”, om Hur Sverige kan angripas. I början av nästa år kommer ytterligare en skrift, ”Sverige – värt att skydda”. Den behandlar samhällets sårbarhet och vad som krävs för att återskapa ett civilt försvar. Att ”Hotet” snabbt fått spridning och även används aktivt vid krigsspel och seminarium på våra militära utbildningar är bra och visar att våra projekt är efterfrågade och gör skillnad.

På samma sätt är det oerhört glädjande att både Akademiens Handlingar & Tidskrift och inte minst vår blogg Försvar & Säkerhet fortsätter att läsas och användas som plattformar för forskning och diskussion. Att så många skribenter och läsare engagerar sig i att föra debatten framåt visar på både ett engagemang och ett intresse för viktiga frågor. Nedan finner du de inlägg som under året varit de 10 mest lästa. Om du missat något av dem har du här chansen att läsa och sprida dem.

  1. Johan Wiktorin Mot väpnad konflikt VI
  2. Johan Wiktorin Mot Väpnad Konflikt IV
  3. Johan Wiktorin Mot Väpnad Konflikt V
  4. David Bergman ”Det är akademiseringens fel!”
  5. Jan Leijonhielm Därför skapar Putin en krigsstämning i Ryssland
  6. Frank Rosenius Sverige är i krig om några år?
  7. Göran Frisk Utan Spaning ingen aning
  8. David Bergman Våldsutövning och faran med överdriven intellektualisering
  9. David Bergman Arga Akademikern – NPM, Varför effektiviseringar gör oss ineffektiva
  10. Stefan Forss Oroliga tider

Nu stundar för många en välbehövlig julledighet. Behövs något att läsa under ledigheten eller en julklapp att ge bort kan du med fördel besöka Akademiens Bokshop. Prenumerationsförnyelsen för Handlingar & Tidskrift för 2017 kommer snart ut. Är du ännu inte prenumerant eller vet någon som skulle uppskatta detta i julklapp kan du enkelt ordna detta på vår Prenumerationssida.

Efter juluppehållet är första anhalten Folk & Försvars rikskonferens i Sälen där Akademien självklart finns representerad. Har ni inte möjlighet att deltaga är det självklart möjligt att följa konferensen via Folk & Försvars web-sändningar 8 till 11 januari 2017.

Slutligen vill vi på Akademien skänka en särskild tanke till Er som under jul och nyår gör en personlig uppoffring och upprätthåller nationell beredskap samt deltar i internationella insatser. Era insatser är oerhört viktiga för rikets försvar och ni finns i våra tankar.

 
Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare