Plenarsammankomsten den 6 april avhandlade frågeställningar relaterade till Kina. Sammankomsten inleddes med ett anförande av ledamoten Lars Fredén om bevekelsegrunderna för Kinas utrikes- och säkerhetspolitik. Vidare redogjorde Christopher Weidacher Hsiung och Oscar Almén från FOI för Kinas relation till Ryssland och för den så kallade enhetsfrontens verksamhet. En representant från Myndigheten för psykologiskt försvar talade om kinesisk informationspåverkan riktad mot Sverige. De olika föredragen tog även upp frågeställningar med kopplingar till kriget i Ukraina.

Referenten är departementsråd och ledamot av KKrVA.