Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning för Luftkrigsvetenskap (III) inbjuder ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademien till seminarium kring temat ”Världen idag”. Två av avdelning III kallade ledamöter, genlt (ret.) Heikki Nikunen (FIN) och genmj (ret.) Tom Knutsen (NOR) kommer att redovisa sina reflektioner över Akademiens KV21-scenarier.

Seminariet genomförs på Försvarshögskolan onsdagen den 15 mars 2017 kl. 13.00 – 15.30. Föranmälan krävs till claes.bergstrom@hotmail.com senast måndagen 10 mars 2017, omfattande namn, personnummer och telefonnummer. Ange i anmälan om deltagande i eftersits önskas.

Deltagare i seminariet anmäler sig i FHS reception senast kl. 12.55. Akademien sammanträder mellan kl. 16.30 – 19.15 (se särskild kallelse).

Med utgångspunkt i en förmodad händelseutveckling enligt scenarierna i Akademiens KV21-projekt har två av avdelningens kallade ledamöter, Nikunen och Knutsen, ombetts ur ett finskt respektive norskt perspektiv att redovisa troliga reaktioner från deras respektive försvarsmakter och luftstridskrafter. Ledamöterna har även uppmanats att redovisa förslag på åtgärder som i närtid i regionen kan genomföras i syfte att minimera effekterna av scenarierna. Ledamöterna har ombetts att särskilt studera scenarierna ur ett luftstridskrafts­perspektiv.

Agenda

  • Kl. 13.00 – 15.30 Presentationer av Nikunen och Knutsen, följt av rundabordssamtal (inkl. paus).
  • Kl. 15.30 – 16.25 Eftersits med kaffe (vissa avdelningar sammanträder)
  • Kl. 16.30 – 19.15 Akademien sammanträder (särskild kallelse)

 
Varmt välkomna,

Jan Andersson
Ordförande KKrVA avd för III (Luftkrigsvetenskap)

 
Per Nilsson
”Världen i Dag” avd III