Kallelse

Akademien sammanträder onsdagen den 8 december 2021 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Utomstående är inbjudna till den öppna delen.

För deltagande i sammankomsten krävs att man erhållit två doser mot Covid-19. Ledamöter som inte kan närvara fysiskt är välkomna att följa sammankomsten via länk över Akademiens hemsida, liksom en intresserad allmänhet. Anmälan krävs för deltagande, både fysiskt och digitalt.

Inspelning från sammankomsten

ÖPPEN DEL

16.30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman, general Sverker Göranson.
16.35 “Do air forces write cheques they cannot cash? A philosophical challenge to influence operations”.

Inträdesanförande av ledamoten Mike Palmer.

Mike Palmer har tjänstgjort huvuddelen av sin karriär inom RAF i operativa befattningar i den luftburna stridsledningen (AWACS) och i dessa befattningar deltagit i bl.a. Natos bombningskampanj mot Republika Srpska 1995. Palmer har även tjänstgjort vid SHAPE/ Strategic Direction Centre var under åren 2013-2017 försvarsattaché i Sverige och Finland. Numera är han universitetsadjunkt vid Försvarshögskolan. Utöver den gängse officersutbildningen har han en Master of Philosophy International relations från Cambridge University

17.15 ”Slutredovisning av SES delprojekt luftkrigföring”.

– Introduktion av delprojektets ordförande, ledamoten Göran Pettersson.

– Presentation av systemet Globaleye.
I december 2018 vid inledningen av projektet SES presenterade delprojektet det nya luftvärnssystemet Patriot vilket med sin förmåga har en viktig roll inom projektet SES. Nu är det dags för en ny förmåga med stor påverkan på studien. Nyligen beslutades att Sverige ska anskaffa det nya radarspaningsflygplanet Globaleye.

“Saabs Globaleye har en mycket effektiv radar monterad ovanpå flygplanskroppen, en så kallad Erieye Extended Range, som ger utökad räckvidd. Den har också en rad andra avancerade sensorer integrerade. Det kan till exempel skicka data till enheter i flygvapnet, armén och marinen. Systemet ska även kunna ge stöd till samhället genom koordinering och ledning av räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor.” Från Försvarsmaktens hemsida.

Presentationen görs av Erik Winberg, Senior Director, Radar Solutions. Winberg har arbetat med Erieye under tjugo års tid.

– Hur kan luftstridskrafterna användas för att bidra till en bredare europeisk säkerhet samt hur ska de användas i händelse av ökad spänning, kris och krig?

Ett samtal mellan delprojektledaren och två tidigare försvarsattachéer i Stockholm, ledamöterna Bruce Acker USA och Mike Palmer Storbritannien.

18.00 PAUS ca 20 min (Öl/vatten och smörgås serveras).
18.20 – Rekrytering
Redovisning av studie om förtidsavgångar görs av rapportförfattarna major Tommy Wellborg och major Sophie Bosdotter.– Utbildning
Flygutbildning och presentation av det nya skolflygplanet GROB 120TP/SK40 görs av major Michael Rosenqvist Flygstaben.– Slutsatser och rekommendationer redovisas av delprojektledaren Göran Pettersson.

SLUTEN DEL

19.00 – Protokollet från föregående sammankomst.
– Övriga akademifrågor.
19.10 Sammankomsten avslutas.