Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget tisdagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.

16:00 Börshusets portar på gaveln Källargränd 4 respektive Trångsund 5 öppnas
16:30 Arméns musikkår spelar samlingsmusik
16:50 Platserna intagna
17:00 Ämbetsmännen inträder. Appell.
17:00 Högtidssammankomsten öppnas av Styresmannen
18:40 Avslutning
18:45 Bussar avgår med middagsgästerna mot Karlbergs slott
19:00 Samling, förfriskningar
19:45 Till bords
23:15 Buss avgår mot Östra Station via Klarabergsviadukten

 
Program i Börshuset och svarskort har skickats ut till ledamöterna via epost, men kan också nås via ledamotsregistret efter inloggning.

Den/de som önskar delta helt eller delvis anmäler uppgifter som framgår av utskickat svarskort, vilket insänds antingen med vanlig post eller med epost till gunnar.magnusson@kkrva.se senast den 1 november.

Kuvertpriset är 800 kr/person som inbetalas senast den 7 november till bankgiro 5784-8806. V g ange deltagandes namn och personnummer (Karlberg är ett skyddsobjekt).

Välkomna!


Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare