Härmed kallas ledamöterna till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget tisdagen den 12 november i närvaro av DDKKHH Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Ledamöterna erbjuds möjligheten att därefter med maka/make (motsv) delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.

Program i stort

1545   Anhöriga till under året avlidna samlas Slottsbacken 2
1600   Styresmannen m fl hälsar på de anhöriga
1600   Börshusets port på gaveln Trångsund 5 öppnas
1630   Livgardets Musikkår börjar spela samlingsmusik
1650   Platserna intagna
1700   Högtidssammankomsten öppnas
1840   Avslutning
1845   Bussar avgår med middagsdeltagare mot Karlbergs slott
1900   Samling, förfriskningar
1945   Till bords
2315   Buss avgår mot Östra Station via Klarabergsviadukten

Middagen på Karlberg är fulltecknad. För den som vill delta endast i högtidsammankomsten i Börshuset så sker anmälan här >>>. Via den länken går det också bra att efterhöra om eventuella återbud till middagen har skett och om i så fall plats vid denna kan beredas.

Program och svarskort för postbefordran kan laddas ned som pdf-dokument här: Program >> | svarskort >>

Vad avser deltagande i middagen på Karlberg (Rikssalen) så är antalet platser begränsat till 150 sittande. Av det skälet gäller principen ”först-till-kvarn”.

 
Kuvertpriset är 750 kr/pers som inbetalas senast den 2 november till bankgiro 5784-8806. V g ange deltagandes namn.

Välkomna!

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare