Kallelse till akademi­sammankomst

Akademien sammanträder onsdagen den 7 december 2022 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Kallelsen återfinns här.

Anmälan om deltagande görs här.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen.

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program

 1. Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman Björn von Sydow.
 2. Utdelning av det Tibellska priset till majorerna Sophie Bosdotter och Tommy Wellborg för bästa artikel i Akademiens Handlingar och Tidskrift.
 3. ”Datadrivna försvarsförmågor – trender och vägval”
  Inträdesanförande av ledamoten Johan Sigholm, som är överstelöjtnant, flygingenjör och sektionschef vid försvarsmaktens högkvarter.
 4. ”Geoekonomisk strategi – hur marknaden blev ett vapen och vad det betyder för stat och näringsliv”
  Inträdesanförande av ledamoten Björn Fägersten, som är seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och Vd för analysföretaget Politea.

PAUS (ca 18.00, öl/vatten och smörgås serveras).

 1. ”Säkerhet i vår tid – Nya perspektiv på säkerhet för global, nationell och individuell nivå”
  Inträdesanförande av ledamoten Robert Egnell, som är professor och rektor vid Försvarshögskolan.

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående mötes sammankomst
 2. Övriga akademifrågor
 3. Sammankomsten avslutas.