Akademien sammanträder onsdagen den 6 april 2022 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Sammankomsten har som tema ”Kina” och är endast öppen för ledamöter och särskilt inbjudna gäster. Den kommer heller inte att streamas. Anmälan sker via knappen nedan.

Program

16:30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman, general Sverker Göranson. Protokollet från föregående sammanträde.
16:35 ”Varför gör di på detta viset?”: Världen sedd från Peking”
Om kinesiska kommunistpartiets världsbild, mål och metoder.
Ledamoten Lars Fredén, ambassadör.
17:15 Kinesisk informationspåverkan riktad mot Sverige”
Analytiker från Myndigheten för psykologiskt försvar.
17:40 PAUS (Öl/vatten och smörgås serveras).
18:00 ”Kontinuitet och förändring: Kinas Rysslandsstrategi i ljuset av Ukrainakriget”
Christopher Weidacher Hsiung, forskare, FOI.
18:25 ”Enhetsfronten: diasporan som verktyg, och offer, för kommunistpartiets maktutövning”
Oscar Almén, forskare, FOI.
18:50 Information från projektet SES – Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv.
18:55 Övriga frågor.
19:00 Sammankomsten avslutas.