Kalendarium

Akademien sammanträder måndagen den 30 september 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Inträdesanförande av generalmajoren och ledamoten Mats Helgesson, ”Vägval för luftstridskrafterna?”. Helgesson är flygvapenchef inom Försvarsmakten.
  3. Ambassadören Ulrika Funered talar om ”Läget inom Open Skies”. Funered är chef för den svenska OSSE-delegationen i Wien.

PAUS ca 18.00–18.20 (Öl/vatten och smörgås serveras)

Sluten del

  1. Protokoll från föregående sammankomst, länk » (password erhålls via epost)
  2. Information om Akademiens belöningar och bidrag 2019.
  3. Beslut om ledamotsavgiften 2020.
  4. Beslut om verksamheten och ekonomisk ram för 2020.
  5. Information om platser för inval 2020.
  6. Information från projektet ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv” (SES).
  7. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer