Akademien sammanträder onsdagen den 11 september 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Inträdesanförande av flottiljamiralen och ledamoten Ewa Skoog Haslum, ”Att tänka nytt utan att bli nedskjuten på vägen”. Framtiden är oviss och snabb. Det första har väl alltid synts gälla men det senare tycks slå oss med häpnad. Vårt förhållningssätt inför morgondagens satsningar kan vara en avgörande faktor. Robusthet och resiliens är två ord som är ständigt återkommande inför exempelvis uppbyggnaden av det nya totalförsvaret och där vi önskar gardera eventualiteter med åtgärder syftande till dessa begrepp. Men vad innebär de egentligen och räcker det? Inträdesanförandet kommer att hålla sig kring synen på utveckling, förändring och förbättring men där backspegeln kan vara såväl stödjande som stjälpande.
  3. Konteramiralen och ledamoten Anders Grenstad talar om ”Läget på Koreahalvön”.
    Grenstad är nyligen hemkommen efter att ha varit chef för Svenska delegationen av NNSC i Korea.

PAUS med öl/vatten och smörgås (ca 18.00 – 18.20)

  1. Strategichefen Hans Wiklander berättar om ”Saab-Kockums utvecklingsstrategi för tillverkning och försäljning”.

Sluten del

  1. Protokollet från föregående sammankomst (skickas ut via epost).
  2. Övriga frågor.
  3. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer