Akademien sammanträder onsdagen den 3 oktober 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen.

Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Marinchefen, konteramiral Jens Nyqvist talar om ”Marin framtid, mot 2035”.
 3. ”Utvecklingen i Rymden skapar nya förutsättningar för global och regional säkerhet”. Ledamoten Stefan Gustafsson, strategichef på Swedish Space Corporation, reflekterar kring den globala rymdtekniska utvecklingen och dess möjligheter i ett globalt och regionalt säkerhetsperspektiv.

  Rymden blir allt viktigare i dagens samhälle. Utvecklingen är global och mycket snabb. Ny avancerad och allt billigare teknik har revolutionerat förutsättningarna, med all fler aktörer och rymdbaserade funktioner som följd. Helt nya möjligheter skapas att möta de stora planetära utmaningarna. Utvecklingen är banbrytande, ger nya möjligheter, risker och hot och behöver påverka hur vi bygger en försvarsförmåga som klarar framtidens utmaningar.

PAUS (ca 17.50 – 18.10, Öl/vatten och smörgås serveras)

Sluten del

 1. Protokoll från föregående sammankomst.
 2. Beslut om att tilldela hedersledamoten Frank Rosenius Akademiens belöningsmedalj i guld, 15.storleken.
 3. Beslut om ledamotsavgiften.
 4. Information om verksamheten och ekonomisk ram för 2019.
 5. Information om platser för inval 2019.
 6. Information om projektet ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv” (SES).
 7. Sammankomsten avslutas.

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Akademiens ledamöter
Revisorer