Akademien sammanträder onsdagen den 16 mars 2022 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Denna sammankomst är endast öppen för Akademiens ledamöter. Sammankomsten kommer inte att streamas.

Anmälan görs här »

Program

16.30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman Sverker Göranson. Protokollet från föregående möte.
16.35 ”Att försvara en regelbaserad världsordning eller att försöka skapa en ny –  om juridikens roll i kris och krig?”
Inträdesanförande av ledamoten Marika Ericson

Lawfare har vi pratat om ganska länge. Vad innebär det egentligen i en värld där fred är krig och krig är fred, men där en klassisk väpnad konflikt just nu pågår? Där som ett eko från historien, där återigen en liten stats rätt till självbestämmande ifrågasätts och slås ner med våld i strid mot FN-stadgan. Där brott mot folkrätten i krig rapporteras i princip direkt via sociala medier. Där kriget också förs i cyberrymden av hacktivister spridda över hela världen och inte bara av stater.

Är folkrätten död eller kanske åtminstone irrelevant? Eller är det snarare tvärtom eftersom även en invasion måste kläs i en folkrättslig förklaring? Kanske är det största hotet mot folkrätten en omtolkning av dess regler till stöd för aspirerande stormakter? Vad betyder allt detta för Sverige och för vårt totalförsvar och vad är egentligen juristens och juridikens roll i en turbulent tid?

17.05 ”Kriget i Ukraina – Konsekvenser för Europa och Sverige”.
Ett samtal mellan ledamöterna Michael Claesson, Lars-Erik Lundin och Gudrun Persson
18.00 Paus (öl/vatten och smörgås serveras).
18.20 ”Ett nationellt säkerhetsråd för ökad motståndskraft och säkerhet”
Inträdesanförande av ledamoten Pål Jonson
19.00 Övriga frågor
19.15 Sammankomsten avslutas