Akademien sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 mellan kl. 16.30 och ca 18.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Avdelningarna sammanträder kl. 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsänds digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolan till ett pris av 100 kronor. Uppge deltagande i anmälan.

För ytterligare 100 kronor går det också att få akademiens kavajnål. Medtag KONTANTER.

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Pris för bästa artikel 2018 i Handlingar och Tidskrift delas ut till ledamoten David Bergman.
 3. ”Inför försvarsbeslutet 2020”

Försvarsberedningen redovisar dagen före denna akademisammankomst en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och de konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik som detta innebär samt lämna förslag för totalförsvarets fortsatta inriktning för åren 2021 till och med 2025. Beredningen ska dessutom redovisa möjliga effektiviseringar och konsekvenserna av förslagen. Den ska också ta hänsyn till Statskontorets förslag till åtgärder och ESV rekommendationer i sin slutrapport.

Försvarsberedningens ordförande och ledamoten Björn von Sydow lämnar vid akademisammankomsten en redogörelse av beredningens förslag. Beredningen huvudsekreterare och ledamoten Tommy Åkesson deltar även för fördjupade frågor och diskussion om bl a konsekvenser för materielanskaffning och försvarsindustriella frågor.

PAUS (Ca 17.50 – 18.00)

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst (bifogas).
 2. Beslut att utse förre styresmannen Mikael Odenberg till hedersledamot.
 3. Val av nya ledamöter (underlag bifogas).
 4. Beslut att kalla Ilmars A. Lejinš Lettland, Bruce Acker USA och Svein Efjestad Norge som ledamöter av akademien (underlag bifogas).
 5. Val av ledamoten Kristian Gerner som ledamot med hög vetenskaplig kompetens i granskningsutskottet 2019-2022.
 6. Årsredovisning för Akademien inkl. Tibellska fonden och revisorernas berättelse. Presidiet förslag enligt bifogat underlag.
 7. Årsredovisning för Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar och revisorernas berättelse. Presidiet förslag enligt bifogat underlag.
 8. Övriga frågor.
 9. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson

Ständig sekreterare

Sändlista

Samtliga ledamöter
Försvarshögskolan
Revisorer