Akademien sammanträder onsdagen den 11 september 2013 kl 16.30–18.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna att delta.

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Protokoll från föregående sammankomst
  3. Tankar för dagen presenteras av förre amerikanske försvarsattachén i Stockholm, Bruce Acker under rubriken ”9-11 12 years after” (Föredraget sker på engelska).
  4. Huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson redovisar huvudpunkterna i beredningens säkerhetspolitiska rapport, ”Vägval i en globaliserad värld” samt kommenterar beredningens fortsatta arbete.
  5. Rapporten kommenteras av ledamöterna Krister Andrén (ur säkerhetspolitik synvinkel), Gudrun Persson (avseende Ryssland) och Johan Wiktorin (ur militär aspekt) varefter följer frågestund och debatt. Moderator är avdelning VI ordförande Mats Bergquist.
  6. Information från akademiens kansli.
  7. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Samtliga ledamöter
Bruce Acker
Tommy Åkesson
Revisorer