Akademien sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 mellan kl 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten (anmälan krävs).

Alla avdelningar sammanträder kl 15.30 och 16.30. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats.  

Anmälan (ej längre aktuell) »

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Tankar för dagen av brigadgeneral Gabor Nagy. Som taktisk chef kommer att han att prata om flygvapnets taktiska verksamhet samt hur han ser på läget över Östersjön.
 3. Luftvärnet – tillbaka till framtiden
  Inträdesanförande av ledamoten Stefan Jönsson. Anförandet tar utgångspunkt i 2009 års försvarsbeslut där det diskuterades huruvida luftvärnet överhuvudtaget skulle vara en del av försvarsförmågan eller inte. Beskriver därefter kort om hur omvärldsutvecklingen fick igång den nationella försvarsplaneringen och hur det påverkade synen på en mer kompetent och uthållig luftvärnskomponent i luftförsvaret. Därefter ett avsnitt om vilka förmågor som efterfrågas för att möta en modern och framtida motståndare. Avslutningsvis en jämförelse av vad som efterfrågas i försvarsbeslutet och vad som kommer att levereras. Till sist en diskussion om hur föredragande ser på uppbyggnaden av luftvärnsfunktionen och prioriteringar för att uppnå efterfrågad operativ effekt.

PAUS ca 17.50 (Önskemål om öl/vatten och smörgås anges på anmälan).

 1. Det framtida hotet – Rysk militär utveckling mot 2030
  Redovisning av delprojekt 5 i KV21. Föredragande är ledamoten Karlis Neretnieks samt Johan Sigholm och David Bergman.

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Övriga frågor
 3. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

 
Sändlista
Ledamöter
FHS
Särskilt inbjudna
Revisorer