Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 11 september 2013 kl. 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter.
  3. Lägesredovisning vad avser Avdelningens projekt ”Teknikens möjligheter för en noll-vision i militära operationer”.
  4. Övriga frågor.

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer