Akademien sammanträder onsdagen den 10 april 2019 mellan kl. 17.00 (OBS tiden) och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. ”Organisering og erfaringer fra det norske totalforsvaret med kobling til NATOs 7 prioriterte områder”.
  Den norske försvarsattachén Øystein Limoseth talar om totalförsvaret i vårt grannland.

PAUS ca 17.50 (Önskemål om öl/vatten och smörgås uppges i anmälan.)

 1. ”Världsordning under attack – sjunger multilateralismen på sista versen?”
  Inträdesanförande av ledamoten Magnus Jerneck, avdelning V.

  Under flera decennier har vi kunnat tala om multilateralismens segertåg. Som institution har den främjat fred och ekonomiskt välstånd och gjort att den internationella politiken i ökande grad blivit regelstyrd.

  Nu har den liberala världsordning vi känner kommit i olag. Vi kan rent av hävda att den är under attack, eller till och med är föremål för nedmontering.

  Är vi vittne till ett totalt uppbrott från en ordning som tjänat oss väl?  Är glansdagarna förbi? Det finns all anledning till oro. Dess svårigheter är betydande men ryktet om dess förestående död är sannolikt överdrivet.

  Multilateralismen som modell för internationellt samarbete måste ses som en avancerad och robust social innovation med stor genomslagskraft. Den har tjänat oss väl genom att främja godartade och långsiktiga samarbetsstrategier och samtidigt dämpa den internationella politikens avarter.

  Nyckeln till framgång har i hög grad legat i dess institutionella utformning, delvis framvuxen genom praxis. Den värdestyrda pragmatism, som gjort det möjligt att navigera mellan geopolitikens krassa värld och den globala etikens långt drivna idealism, kommer även framgent att vara efterfrågad.

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Övriga frågor

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Ledamöter
FHS
Revisorer