Avdelning III sammanträder onsdagen 11 september 2013 kl 15.30 – 16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal N204 A+B.

Ingen föranmälan krävs.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Lägesredovisning projektplan Projekt UAS
  3. Lägesredovisning projektplan Projekt Luftförsvarsutredningen
  4. Planering 2014
  5. Övriga frågor

Observera att Akademien sammanträder omedelbart efter avdelningsmötet (16.30) där bland annat förre amerikanske flygattachén i Stockholm, Bruce Acker kommer att ge tankar för da-gen under rubriken ”9-11 12 years after”.

Varmt välkomna!

Bo Waldemarsson
Ordf avd III