Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder tisdagen den 19 november 2013 kl 17.00 på Armémuseum, Riddargatan 13. Samling kl 16.50 utanför Östra flygeln.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Seminariet ”Var behövs frivilligheten?” – uppföljning och fortsatt arbete
  3. Avdelningsangelägenheter. Planering av verksamheten 2014.
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet visning av Armémuseums uppfräschade basutställning ”Krig och fred”, som nyligen fyllts på med nya föremål och andra nyheter, under ledning av akademiledamoten, 1:e intendenten Thomas Roth.

Anmälan om deltagande krävs ej.

Marie Hafström
Ordförande avd V

Sändlista
Samtliga ledamöter avd V
Revisorerna