Avdelning III sammanträder torsdagen den 28 november 2013 kl. 16.30 – 19.30 i Tre Vapen, Banérgatan 62. Lokal Skokloster (B-ingången).

Observera att föranmälan krävs för inpassering till TrV (se nedan)!

 

Dagordning

1630   Inpassering TrV vakt och samling utanför Skokloster. Alternativt, passa på att besöka Flygvapnets minneshall
1700   
  • Sammanträdet öppnas
  • Flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén informerar om vad som är aktuellt i FV i dag och de närmaste åren framöver
  • Kort paus med kaffe och smörgås
  • Akademiens och avdelningens pågående verksamhet samt planering för 2014
  • Arbetsläget i Projekt UAS/RPV
  • Arbetsläget i projekt Luftförsvarsutredningen
  • Diskussion och övriga frågor
1930         Mötet avslutas

 

Förhandsanmälan krävs för inpassering till Tre Vapen. Anmälan (namn och personnummer) skall vara Tommy Petersson (e-post: tommy.petersson@mil.se, OBS stavningen) tillhanda senast måndagen den 25 november.

Varmt välkomna!

Bo Waldemarsson
Ordförande avdelning III

Sändlista
Samtliga ledamöter avdelning III
Generalmajor Micael Bydén