Kalendarium 2023

Akademi­samman­komster, seminarier och symposier 2023

Sammankomsterna, seminarierna och symposierna genomförs i Sverigesalen på Försvarshögskolan, förutom Högtidssammankomsten som genomförs i Börshuset på Stortorget. Huvuddelen av programpunkterna kommer att vara tillgängliga för en intresserad allmänhet.

Datum Avser Programpunkter
1 februari

15.00-18.00

Seminarium Inspirationsföreläsning och diskussion A2/AD

Arrangeras av avdelning II och III

24 februari

09.00-12.30

Vintersymposium Erfarenheter av kriget i Ukraina

Arrangeras av avd VI

14 mars

17.00-19.30

Akademisammankomst Avdelning V ansvarig

Inträdesanförande: Jonson, Sandwall

20 april

17.00-19.30

Akademisammankomst Avdelning III ansvarig

Inträdesanförande:

17 maj

17.00-19.30

Akademisammankomst med vårbuffé Avdelning I ansvarig

Inträdesanförande: Lindfors, Frisell

Inval, ÅR mm

13 september

17.00-19.30

Akademisammankomst Avdelning IV ansvarig

Inträdesanförande: Stridh, Ihrfors

4 oktober

17.00-19.30

Akademisammankomst Avdelning II ansvarig

Inträdesanförande: Hård af Segerstad

Verksamhet och budget 2023

25 oktober

17.00-20.00

Höstsymposium Tema fn öppet
13 november

17.00-23.00

227:e högtidssammankomsten med högtidsmiddag Äger rum i gamla Börshuset och på Karlbergs slott
16 november Seminarium mm i Karlskrona HMK 50 år på tronen

Arrangeras av KÖMS o Akademien

6 december

17.00-19.30

Akademisammankomst Avdelning VI ansvarig

Inträdesanförande: