Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina Akademi – firar i år att 250 år har förflutit sedan akademien instiftades i Stockholm den 15 november 1771. Som en del i jubileumsfirandet arrangeras varje dag mellan den 8-12 november i Stockholmsområdet intressanta föreläsningar och diskussioner om sjöförsvaret.

Dag Aktivitet
8 november Försvaret av Sverige börjar till sjöss.
Symposium och materielförevisning Berga/Hårsfjärden.
9 november Officersutbildning idag för framtidens marin.
Symposium Karlberg.
10 november Marin forskning och teknikutveckling.
Symposium Ingenjörsvetenskapsakademien Grev Turegatan.
11 november Marinen som strategisk resurs.
Symposium Medelhavsmuseet.
12 november Bokrelease av jubileumsskriften ”Med förstånd och styrka genom 250 år”.
Sjöhistoriska museet.

De olika dagarna har alla olika teman, men hänger ihop då programmet ytterst syftar till att beskriva den strategiska kopplingen mellan sjöfart, miljö, sjöförsvar och välfärd.

För Sverige, med sin långa kust – den längsta inom EU – är ett ständigt flöde av handelssjöfart, öppna sjövägar och hamnar ett strategiskt mål (nämligen att överleva som nation) – inte ett mål i sig självt. Det är förutsättningen för alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå.

Anmälan enligt instruktioner som har skickats ut via epost.

Akademiens ledamöter är varmt välkomna att diskutera sjöförsvaret!