Samtal med medförfattaren Michael Sahlin om den säkerhetspolitiska slutrapporten i SES-projektet inom KKrVA.

Lyssna på samtalet via YouTube eller via SoundCloud

Kan laddas ner fritt här »

Strategisk Balansakt 2.0