Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II och Avdelning III inbjuder KKrVA ledamöter till seminarium den 1 februari kl 1500 till 1800 vid Försvarshögskolan, sal Cardell-Raab.

Inbjudan är utskickad till samtliga ledamöter och återfinns även här.