Medel har nu beviljats för nästa stora akademiprojekt av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Sverige står inför allvarliga hot och säkerhetspolitiska utmaningar. Robusta svar krävs i form av förmåga, avskräckning och motståndskraft (resiliens). Projektet kommer fram till slutet av 2025 studera hur dessa mål kan uppfyllas i samarbete inom EU och NATO. En särskild sida på svenska och engelska upprättas i närtid för att informera om hur arbetet framskrider  utifrån  ett antal olika infallsvinklar.