I slutrapporten från det säkerhetspolitiska delprojektet inom ramen för SES ingick en kort analys av olika centrala begrepp inom svensk säkerhetspolitik. I denna ljudpodd följer Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin upp denna diskussion efter tre år och diskuterar vilka lärdomar inte minst den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina kan ha givit för begreppsbildningen, inklusive termer som säkerhet/säkerhetspolitik, avskräckning etc. Frågorna kommer upp på Vintersymposiet den 21 februari men här ges utrymme för en något mer ingående diskussion som kan vara viktig både för försvarsberedningens arbete och utformandet av den nationella säkerhetsstrategin.