Kungliga Krigsvetenskapsakademien
inbjuder ledamöterna och andra intresserade till Vintersymposium

Aspects on a New Arctic. Increased Confrontation or Evolving Cooperation?

Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.30–12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Arktis framstår allt tydligare som en region där strategiskt agerande av aktörer i och utanför regionen och ökande mänsklig aktivitet till följd av isavsmältning påverkar det strategiska mönstret. Ett nytt Arktis växer fram. Ökad konfrontation och kanske konflikt är en risk som inte går att bortse från. Energi- och mineralutvinning påverkas, nya transoceana farleder öppnas och en lång rad olika aktörer i och utanför regionen visar intresse. 

Arktis kan inte längre ses som isolerat från utvecklingen i resten av världen. En lång rad initiativ för att möta denna breda utveckling som tagits under senare år har rönt vissa framgångar, men är dessa tillräckliga? Fokus i ligger i detta symposium på hur Sveriges Norra och nordvästra närområde förändras och hur Sverige påverkas.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens vintersymposium arrangeras i år av akademiens avdelning för säkerhetspolitisk vetenskap och utgör en del av akademiens pågående analys av omvärldsförändringar med påverkan på Sverige.

Seminariet hålls på engelska.

Anmälan görs via hemsidans anmälningsformulär »

Varmt välkomna!

Mikael Odenberg
Styresman

 

PROGRAM

09.30 Introduction
Maj. Gen. Bo Waldemarsson, SwAF (ret.) Vice President RSwAWS

Administrative Remarks
Mr. Niklas Granholm, Secretary, Section for Security Policy Studies, RSwAWS

The Arctic – a Swedish View
Ambassador Krister Bringéus,
Swedish Ministry for Foreign Affairs

Arctic Security – Today and Tomorrow
Professor Rolf Tamnes,
Institute for Defence Studies, Oslo

Russian Militarization in the Arctic and Not Russian Militarization of the Arctic
Col. Sam B. Gardiner, US Air Force (ret.)

Arctic Security – Conflict or Cooperation?
Rear Admiral Nils Wang, Royal Danish Navy, Commandant Royal Danish College of Defence Studies

11.05

Coffee

11.30

Panel Discussion, Questions and Answers Session.
Moderator: Niklas Granholm, Secretary, Section for Security Policy Studies, RSwAWS

12.25

Final Remarks
Maj. Gen. Bo Waldemarsson, SwAF (ret.) Vice President RSwAWS

12.30

End of Symposium