Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Teknik för framtida stridsfältet”

Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 12.30 – 15.00  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Inom Krigsvetenskapsakademiens projekt KV21 drivs ett delområde som fokuserar på teknisk utveckling och dess inverkan på det framtida förmågespektrumet. Under akademiens höstsymposium i oktober redovisades några utvalda teknikområden (filmerna finns fortfarande tillgängliga på https://kkrva.com/videofilm-fran-hostsymposiet), under rubriken ”Morgondagens teknik – hur påverkar den vår förmåga?”.

Nu ger projektet en ny redovisning, denna gång med fokus på Cyberområdet och Obemannat, men med nedslag även inom andra teknikområden.

Seminariet är öppet för alla intresserade. En särskild inbjudan riktas till studerande och personal vid FHS. Ingen föranmälan krävs.

 
Varmt välkomna!

 
Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare

Program

12.30     Inledning (bakgrund, syfte, seminariets innehåll m m)
Ledamoten Mats Olofsson, (delprojektledare KV21)

12.40

Säkerhetspolitisk överblick, med fokus på Ryssland och deras Cyberaktiviteter
Ledamoten Carolina Vendil Pallin, analytiker vid FOI

13.00

Cyber-området ur ett brett perspektiv
Johan Sigholm, KV21

13.20

Cyber – IT-attacker, sårbarheter och säkerhetsforskning
Hannes Holm, forskare vid FOI

13.40

Kort paus

13.45

Obemannade farkoster, med fokus på UAV
Ledamoten Martin Rantzer, KV21

14.05

Snabbexposé över några andra teknikområden
Rymd, fokus militära tillämpningar – Peter Sturesson, doktorand vid FHS
Långräckviddiga precisionsvapen – Evorn Mårtensson, KV21
Sensorer, Big Data och AI – Björn Bjurling, SICS

14.35

Additiv tillverkning (3D Printing)
Ledamöterna Mats Olofsson och Lennart Axelsson, KV21

14.50

Slutsatser och något om projektets vidare arbete
Ledamöterna Mats Olofsson och Sven Christer Nilsson, KV21