Måndagen den 28 mars kl. 1300-1630 genomförs ett öppet rymdseminarium arrangerat av KKrVA rymdnätverk på FHS (Sverigesalen).

Rymden och dess påverkan på såväl militärt som civilt försvar är stor. Svensk militär rymdförmåga har länge varit eftersatt och inte minst diskussionerna på årets Folk och Försvar-konferens visade att det nu finns ett genuint intresse av att stärka den svenska förmågan. Kriget i Ukraina har också visat hur stor den operativa efterfrågan är på rymdtjänster.

Seminariet har temat ”Svensk totalförsvarsförmåga i rymden. Vilken förmåga behöver Sveriges civila och militära försvar? Och hur skapas den?”

Seminariet inleds med korta föredrag från företrädare för bland annat Rymdstyrelsen, FOI, MSB , Försvarsmakten, KTH och SSC.

Dessutom kommer VD Fredrik Bruhn från Unibap (ett framstående svenskt rymdföretag som bl a applicerar AI och maskininlärning på rymdsensordata) och ger sin syn på rymden och totalförsvaret.

Avslutningsvis kommer några av föreläsarna att bilda en panel för frågor och diskussion.

Seminariet är öppet och Akademiens ledamöter är välkomna! Anmälan krävs.

Mats Helgesson (avd III) Gunnar Karlson (avd I)
KKrVA rymdnätverk