Välkomna till seminarium inom SES-projektet den 4 mars:

Värderingsförändringar – ett hot mot europeisk sammanhållning

Marie Hafström, ordf i avd V, inleder seminariet.

Det underprojekt inom SES-projektet, som seminariet utgör ett led i, fokuserar på vilka politiska och ideologiska strömningar som kommer till uttryck i olika stater inom EU och som kan hota sammanhållningen inom unionen och därigenom få säkerhetspolitiska konsekvenser. Några artiklar inom ramen för detta projekt har redan publicerats i ”Gulan”.

Detta delprojekt inom SES-projektet inbjuder nu till ett seminarium den 4 mars mellan kl 1300 och 1600. Seminariet kommer att genomföras digitalt i webbformat via Zoom. Seminariet leds från Leijonsköldska salen på FHS av delprojektledaren Björn Körlof som biträds av vice ordföranden i avdelning V Bo Rickard Lundgren.

Program med tidsmässiga hållpunkter:

Klockan Programpunkt
13.00 Seminariet inleds av delprojektledaren Björn Körlof som ger en kort introduktion till delprojektet och några allmänna synpunkter på analysen av värderingsförändringar.
13.15 Akademiledamoten, professor Kristian Gerner, ger en historisk bakgrund till framväxten av nutida politiska synsätt i främst Östeuropa.
13.55 Tillfälle till frågor och synpunkter.
14.05 Förre biträdande generalsekreteraren i FN Hans Corell ger en beskrivning av de s k rättsstatsprinciperna och deras betydelse för EU:s politiska sammanhållning.
14.45 Tillfälle till frågor och synpunkter.
14.55–15.05 Kort kaffepaus.
15.05 Akademiledamoten professor Magnus Jerneck ger en beskrivning av EU-institutionernas struktur och hållfasthet inför olika politiska påfrestningar.
15.45 Tillfälle till frågor och synpunkter.
15.55–16.00 Avslutning av delprojketledaren Björn Körlof.

Akademiens ledamöter och alla andra som är intresserade är varmt välkomna att följa programmet. Länk för att ansluta till mötet kommer att skickas ut till anmälda via mejl i god tid före mötet.

Anmälan är stängd.