”Officersutbildning i förändring”

Brigadgeneralen Roland Ekenberg har haft Försvarsmaktens uppdrag att komma med förslag om hur officersutbildningen framgent bör utformas. Våren 2016 överlämnade han sin utredning, vilken för närvarande är under beredning i Högkvarteret.

Officersutbildningen har varit ett kärt ämne att diskutera från det att akademiseringen av utbildningen aktualiserades under 1990-talet till dagens högskola med examensrätt. Starka viljor finns såväl för en återgång till tidigare system som att utveckla dagens system. Av den anledningen och med den vikt officeren har för ett fungerande försvarskoncept finner akademien det angeläget att frågan kommer till debatt innan beslut fattas.

Anmälningstiden har gått ut.

 
Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Tid och plats

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl. 13.00 – 16.00 i Armémuseums hörsal, Riddargatan 13, Stockholm

Program

Moderator är akademiledamoten, överste Lennart Uller, tidigare lärare i taktik och strategi samt stf. institutionschef vid Försvarshögskolan.

13.00     Inledning av akademiens ständige sekreterare Björn Anderson
13.10 Presentation av utredningen, brigadgeneralen Roland Ekenberg
13.40 Kommentarer av akademiledamöterna

  • brigadgeneral Bengt Axelsson, vicerektor vid Försvarshögskolan
  • konteramiral Clas Tornberg, tidigare rektor vid Försvarshögskolan
  • generalmajor Karlis Neretnieks, tidigare rektor vid Försvarshögskolan
  • Karl Ydén, fil.dr. Chalmers tekniska högskola
14.30 Kaffepaus
15.00 Paneldiskussion mellan utredaren och kommentatorerna, i vilken publiken inbjuds att delta.
16.00 Avslutning