Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till höstsymposium

”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv”

Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 09.00 – 12.45  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Under 2018 slutfördes i allt väsentligt akademiens treåriga forskningsprojekt ”Krigsvetenskap i 21:a århundradet”. Det projektet avhandlade vilka försvarsresurser – militära och civila som erfordras – dvs. VAD som krävs för att vi ska kunna leva upp till de krav den förändrade och försämrade säkerhetspolitiska situationen i norra Europa innebär.

Akademien har sedan förra hösten påbörjat ett nytt treårigt forskningsprojekt som syftar till, att utgående från de militära och civila resurser som tecknades i förra projektet, beskriva HUR dessa resurser bäst kan och bör nyttjas. Allt ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv. Projektets namn är ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)” vilket innebär att stort fokus ska läggas på den europeiska utvecklingens betydelse för och konkreta inverkan på våra nationella försvarsresurser samt hur vi kan bidra till europeisk säkerhet. Att våra resurser främst ska fokusera på det totala försvaret av Sverige innebär inte att vi kan bortse från det intima beroende som finns till andra stater och aktörer som USA, de nordiska länderna, Nato och EU. Vi klarar oss inte själva. Inte nu, inte i framtiden och heller inte sedan lång tid tillbaka.

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

KKrVA Höstsymposium är öppet även för allmänheten. Anmälan krävs och görs här »

Program Höstsymposium 2019

Klockan Omfattning Talare Anm
09:00-09:05 Inledning Styresmannen
09:05-09:10 Symposiets program och syfte. Projektet SES kontext. Projektledaren SES
09:10-09:55 Looking South – foundations and limits of European Security Dr. Dan Smith, OBE Director SIPRI Engelskt tal
09:55-10:15 Kaffe
10:15-11:25
(10 min Q&A)
Stridskrafter i vår tid – “soldiers and sailors for all seasons” Delprojektledarna Op-konst, Mark, Sjö och Luft och Försvarsindustrin Resp. delprojektledare, Dp Opkonst samordnar
11:25-12:00
(10 min Q&A)
Nya dimensioner i säkerhets- och försvarspolitiken Delprojektledarna Rymd (Luft) och Cyber Samordnas av Dp Cyber
12:00-12:40
(10 min Q&A)
Hot mot den demokratiska rättsstaten och säkerhetspolitiskt beslutsfattande under svåra förhållanden Ledamöterna Björn Körlof och Magnus Jerneck
12:40 Avslutning Styresmannen och projektledaren