Kungliga Krigs­veten­skaps­akademien inbjuder sina ledamöter till höst­symposium

”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv”

Onsdagen den 27 oktober 2021 kl 09.00 – 12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Symposiet är öppet för externa intressenter i mån av plats. ANMÄLAN för deltagande vid Försvarshögskolan krävs och sker via knappen nedan. För deltagande på plats vid Försvarshögskolan krävs att man har erhållit två doser mot Covid-19 alternativt ha ett aktuellt negativt PCR-test.

Symposiet kommer också att streamas via hemsidan, länk kommer ut här på hemsidan några dagar innan. Registrering krävs i samband med anslutning. Inspelningen kan även ses i efterhand.

Akademien genomför sedan 2019 ett studie- och forskningsprojekt som syftar till att, utgående från våra militära och civila resurser de närmaste åren, beskriva HUR de bäst kan och bör nyttjas. Allt ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv. Projektets namn är ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)” vilket innebär att stort fokus läggs på den europeiska utvecklingens betydelse för och konkreta inverkan på våra nationella försvarsresurser, samt hur vi kan bidra till europeisk säkerhet. Att våra resurser främst ska fokusera på det totala försvaret av Sverige innebär inte att vi kan bortse från det intima beroende som finns till andra stater och aktörer som USA, de nordiska länderna, NATO och EU. Vi klarar oss inte själva. Inte nu, inte i framtiden och heller inte sedan lång tid tillbaka.

Projektet är nu i början av en syntesfas utgående från ett antal rapporter från SES olika delprojekt. Symposiet är ett led i utformningen av en slutrapport som ska kunna publiceras i månadsskiftet maj/juni 2022.

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program Höstsymposium 2021

09.00 Symposiet öppnas av akademiens andre styresman.
Fv. Riksdagens talman och fv. försvarsminister Björn von Sydow.
09.10 Redovisning av det övergripande läget inom projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv).
Generalmajor Per Lodin, ledamot och projektledare.
09.25 Den säkerhetspolitiska utvecklingen, slutrapport från SES delprojekt.
Ambassadör Michael Sahlin, ledamot och delprojektledare samt ambassadör Lars-Erik Lundin, ledamot
10.00 Paus (kaffe och smörgås serveras).
10.30 Hur bör de militära stridskrafterna nyttjas framgent? Vilka ömsesidiga nationella och europeiska beroenden finns?
Överste Johan René, ledamot och delprojektledar
11.30 Läge och förutsättningar för ett cyberförsvar.
Direktör Johan Wiktorin, ledamot och delprojektledare.
12.25 Avslutning av andre styresmannen.
12.30 Slut