Kungliga Krigs­veten­skaps­akademien

i samarbete med Försvarshögskolan inbjuder till föreläsning av den tidigare ställföreträdande chefen för Nato, general Sir Richard Shirreff.

”War with Russia – probable or possible?”

Tid: Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 17.30–19.00
Plats: Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Richard Shirreff är född och uppväxt i Kenya. Efter examen från Oxford började han i brittiska armén och tjänstgjorde där i 37 år. Shirreff har lett soldater under operationer och i strid från plutons- till divisionsnivå. Hans sista befattning var som Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR) i Nato. General Shirreff har bred erfarenhet från ledning i multinationell miljö på strategisk nivå där politiska beslut ska sammanfogas med militära förutsättningar. Han skrev efter sin tid som DSACEUR boken ”War with Russia” (2017). Boken blev en bestseller och publicerades i USA, UK och Polen. Shirreff är därför väl insatt i hela problematiken med den nuvarande situationen kring kriget i Ukraina. Shirreff är i Sverige för att föreläsa på Försvarshögskolan.

Evenemanget arrangeras av Akademiens avdelning för luftkrigsvetenskap.

Anmälan »

Varmt välkomna!