Akademien sammanträder onsdagen den 22 maj 2024 mellan kl. 17.00 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöter till VÅRBUFFÉ hos Restaurang Taste KTH till ett pris av 300 kronor. Anmälan om deltagande i vårbuffén måste göras senast 2024-05-15.

Kallelse, föregående mötes protokoll mm skickas ut till ledamöter via mail.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Inbjudan återfinns här.

Anmälan om deltagande i sammankomsten kan göras här.

Ledamöter har även möjlighet att delta på distans. Anmälan om deltagande på distans kan göras här.

Program

ÖPPEN DEL

  • ”Konsekvenser av den organiserade brottsligheten”
    • Inträdesanförande av ledamoten Johan Olsson. Olsson är chef för den Nationella Operativa Avdelningen (NOA) inom Polisen.

Paus (ca 18.00)

  • ”AMEXIT – Lämna USA Europa?”
    • Föredrag via länk av ledamoten Bengt Svensson. Svensson är generalmajor (ret) och avslutade sin militära karriär som försvarsattaché i Washington DC.

SLUTEN DEL

  • Akademiangelägenheter enligt särskild kallelse