Kungl Krigsvetenskapsakademien inbjuder till årets Vintersymposium onsdagen den 21 februari mellan kl. 17.00 och ca 20.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Symposiet är även öppet för en intresserad allmänhet.

Temat för symposiet är ”Sverige i EU och NATO -Avskräckning och Motståndskraft – Vilka är de rätta frågorna?

Symposiet genomförs som en del av förstudiearbetet för akademiens nya stora projekt SV-A-R.

Inbjudan återfinns här och skickas även ut till ledamöter via mail.

Anmälan om deltagande i symposiet kan göras här.

Ledamöter har även möjlighet att delta på distans. Anmälan om deltagande på distans kan göras här.

Anmälan senast 2024-02-17.

Program

 • Vilka är de frågor som kan leda till Sveriges uthålliga SV-A-R? Inledande översikt
  • Projektledaren, ambassadör Lars-Erik Lundin.
 • Omvärldsutveckling och säkerhetspolitik ur ett EU-NATO-perspektiv
  • Ambassadör Michael Sahlin och fil dr Gunilla Herolf.
 • Samhällets motståndskraft
  • Förre GD Björn Körlof och VD Johan Wiktorin.
 • PAUS (ca 18.40, öl/vatten och smörgås serveras).
 • Militära utmaningar och SV-A-R
  • Generalmajor Karlis Neretnieks, kommendör Lars Wedin och konteramiral Thomas Engevall.
 • Sveriges SV-A-R
  • Försvarsberedningens arbete med huvudsekreteraren Tommy Åkesson och den nationella säkerhetsstrategin med ämnessakkunnig Kristina Bergendal